Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Vindturbinene sett fra Jarstein
Vindturbinene sett fra Jarstein
Her er hvordan vindturbinene kan sees ut fra Jarstein Naturreservat. Klikk på bildet for å få en større versjon.
Planer om vindturbiner på Karmøy
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 12.05.2010 kl. 23:13 - Endret 30.05.2010 kl. 23:07

Lyse produksjon AS har søkt om konsesjon til å plassere to vindturbiner ved Håskjær rett utenfor Sandve på Karmøy. Dette er i umiddelbar nærhet av Jarstein naturreservat og 8 km fra Ferkingstadøyane naturreservat.

Vindturbinene med en total høyde på ca 140 meter. Av disse er det 85 meter tårnhøyde og 55 meter rotorradius. Hver rotor sveiper over et areal på 9500 m², eller til sammen 19000 m²! Minimum høyde over havoverflaten for bladene er 30 meter. Er det forsvarlig å sette disse potensielle drapsmaskinene så nært et naturreservat?

De typiske sjøfuglene som hekker i Jarstein naturreservat er toppskarv, teist, krykkje, ærfugl, havhest, sildemåke, gråmåke og svartbak. I tillegg har vi tjeld, skjærpiplerke, linerle, stokkand og ravn. Andre viktige arter som er knyttet til området er hubro og vandrefalk som bruker reservatet som matfat.

Området som vindturbinene ligger i er også i en trekkorridor på vår og høsttrekk. Bl.a. mye storskarv, gjess og ender flyr i operasjonshøyden til rotorbladene. Og på vinteren er dette et viktig næringssøksområde for sjøfugler som f.eks. ærfugl, svartand, sjøorre og storskarv.

Havørn er også en art som det blir mer og mer av på vestlige deler av Karmøy. Og som kjent så er ikke kombinasjon med havørn og vindturbiner så veldig vellykket. Det er stor fare for at havørnbestanden som er i utvikling kan bli berørt av disse vindturbinene.

Eneste som kan være trøsten er at denne elendigheten skal bort om 5 år. Men vi har for så vidt ikke helt tro på det heller. Vi ser hva som skjedde med "Utsiratrollene", de står ennå selv om de skulle tas bort etter endt testing.

For å lese konsesjonssøknaden kan du gå til NVE sine sider: http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1817&stadium=99&type=56
Eller last ned PDF-filen direkte her:
http://skjema.nve.no/NVE-saksdokument/201000999-3-568469.pdf


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...