Siste nytt
Møter og turer
Høst 2017
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden


Logg inn

E-mail


Tur til Feøy 27/4 2014
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 31.10.2014 kl. 16:26

Disse karene og undertegnede hadde en solskinnsdag Feøy. Jan Kåre var en sjenerøs turleder og delte villig kunnskap om habitat, fuglelyder og sang. Han tok en tidelig båt hjem og overlot guiding til meg. Feøy i irrgrønn vårutgave er heldigvis vakker hvor enn en går, så disse galante fuglafolka var fortsatt fornøyd.

Observerte fugler: Ærfugl, fiskemåke, hettemåke, gråmåke, sildemåke, svartbak, heilo, kjøttmeis, grågjess, låvesvale, måltrost, tornirisk, steinskvett, heipiplerke, jernspurv, løvsanger, møller, storskarv, svarttrost, bjørkefink, stær, tjeld, gråhegre, linerle, brunsisik, grønnfink, rødstrupe, storspove, stokkand, knoppsvane, gransanger, ravn, kråke, skjære, munk. gråtrost, rødstilk, svartryggerle.

29.10.14
Marie Solberg


Siste 5 på siden
Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst
Nyttårskryss på Haugalandet...
Årsmøte 28. januar 2016

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017
Sjøfugler i Karmøy 2016
Vern Vipa 2016
Nye rapporter fra Karmøy RG...


Utsira Fuglestasjon
Program bombeuka 2018
Innkalling årsmøte 2018
Rosenstær
Bombeuka 2017
Sitronerle

Nyheter fra NOF
Dine forslag er ønsket: Hvem...
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...