Siste nytt
Møter og turer
Vår 2020
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail


Tur til Feøy 27/4 2014
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 31.10.2014 kl. 16:26

Disse karene og undertegnede hadde en solskinnsdag Feøy. Jan Kåre var en sjenerøs turleder og delte villig kunnskap om habitat, fuglelyder og sang. Han tok en tidelig båt hjem og overlot guiding til meg. Feøy i irrgrønn vårutgave er heldigvis vakker hvor enn en går, så disse galante fuglafolka var fortsatt fornøyd.

Observerte fugler: Ærfugl, fiskemåke, hettemåke, gråmåke, sildemåke, svartbak, heilo, kjøttmeis, grågjess, låvesvale, måltrost, tornirisk, steinskvett, heipiplerke, jernspurv, løvsanger, møller, storskarv, svarttrost, bjørkefink, stær, tjeld, gråhegre, linerle, brunsisik, grønnfink, rødstrupe, storspove, stokkand, knoppsvane, gransanger, ravn, kråke, skjære, munk. gråtrost, rødstilk, svartryggerle.

29.10.14
Marie Solberg


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Viriskogtrost
Program bombeuka 2021
Innkalling årsmøte 2021
Utsira-lista, ny taksonomi
Brunkinnparula

Nyheter fra NOF
Rustspurv – ny art for Norge
Gåsegribb – ny art for Norge
Nytt forslag til PEFC...
Kongeørnskader utløses av...
BirdLife Norge med nytt...