Siste nytt
Møter og turer
Vår 2020
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Nytt styre i NOF Haugaland Lokallag
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 26.02.2014 kl. 21:09 - Endret 26.02.2014 kl. 21:09

Nyvalgte styremedlemmer konstituerte seg selv i møte 25/2

Styret ble som følger:

Bjørn Erik Paulsen, leder og sekretær. E-post: bjorn.erik.paulsen@hotmail.no tlf 94972611.
Magne-Henrik Velde, nestleder. E-post: mhv@karmoy.kommune.no tlf 97790227.
Odd Einar Svendsen, kasserer. E-post oe-sven@online.no tlf 91889585.

Husk neste møte 6.mars!
Møtet handler om hubro, med foredrag, bilder og evt lytting etter arten i området. Opplegg for kvelden har Peder Christiansen og Magne-Henrik Velde. Møtet blir som vanlig på Torvastad kulturhus kl. 19.30.


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Brunkinnparula
Program bombeuka 2020
Innkalling årsmøte 2020
Maskeerle
Sædgås

Nyheter fra NOF
Forslag om vern av Solbukta,...
Hønsehauk-lokalitet reddet i...
Naturens helsearbeidere – hva...
Hvilke skader gjør egentlig...
Fire nye arter på oppdatert...