Siste nytt
Møter og turer
Høst 2017
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden


Logg inn

E-mail

Resultater Nyttårsrace 2014
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 07.01.2014 kl. 22:43 - Endret 07.01.2014 kl. 23:07

Det ble en sur dag i felten for de 14 deltagerne som var med i årets nyttårsrace. Men de klarte allikevel å få den sammenlagte summen av 74 arter sett på Haugalandet (75 om en regner med ringdue som ble strøket pga at for lite antall personer på laget observerte fuglen). Dette er en art mindre enn i fjor.

Det stilte 4 lag. To lag som ikke var påmeldte var også ute. Disse er ikke med i resultatlisten. Vi får håpe at de vil bli med neste år og sender inn sine resultater.

Her er lagene:
Byg (48 arter) = Jan Kåre og Bjørn Ove Høyland
TyKa (50 arter) = Jarl A. Skrunes, Oskar K. Bjørnstad, Kari Foyn, Dag L. Fjeldstad, Arne Aarvik, Odd E. Svendsen, Einar Selvåg
Vea (52 arter) = Arve Austneberg, Jan Rosberg, Erik B. Rosberg
Kop (51 arter) = Stein Folkedal, Morten Skår

Det var veldig tett mellom lagene og det skilte kun et poeng mellom hvert lag (og to til sisteplassen). Uansett så ble vinnerne i år (som i fjor og året før det igjen) Vea med 52 arter. TyKa hadde flere arter (55), men 1 (spurvehauk) ble sett etter kl 16.00 (nærmere bestemt kl 16:04), 1 (røsdtrupe) ble sett etter at en av deltagerne hadde forlatt bilen og 3 (smålom, teist og ringdue) var det for lite antall personer i laget som så. Dermed endte de på 50 arter og en 3. plass.

Vel blåst alle sammen!

Her er resultatet:
Art/GruppeBygTysvVeaKop
Knoppsvanexxxx
Sangsvane---x
Stokkandxxxx
Toppandxxxx
Bergand-x--
Ærfuglxxxx
Praktærfugl-x-x
Havellexxxx
Svartandxxxx
Sjøorrexxxx
Kvinandxxxx
Silandxxxx
Smålomx-x-
Islom--x-
Dvergdykkerx-xx
Gråstrupedykkerxx-x
Horndykkerxxx-
Storskarvxxxx
Toppskarvxxxx
Gråhegrexxxx
Havørnxxxx
Spurvehauk--x-
Vandrefalk-x--
Sothøne--x-
Enkeltbekkasinxx--
Storspove--xx
Steinvenderxxxx
Hettemåkexxx-
Fiskemåkexxxx
Gråmåkexxxx
Grønlandsmåke---x
Svartbakxxxx
Teist---x
Alkekonge---x
Bydue-xxx
Tyrkerdue--x-
Flaggspettxxxx
Sanglerkex-xx
Heipiplerkexx--
Skjærpiplerkexxxx
Fossekall---x
Gjerdesmettxxxx
Rødstrupex-xx
Svarttrostxxxx
Gråtrostxxx-
Rødvingetrostx---
Munk--x-
Fuglekongex-xx
Stjertmeis-x--
Løvmeisxx-x
Granmeis-x-x
Svartmeisxxx-
Blåmeisxxxx
Kjøttmeisxxxx
Spettmeisxx-x
Trekryper---x
Skjærexxxx
Kaiexxxx
Svartkråke--x-
Kråkexxxx
Ravnxx-x
Stærxxxx
Gråspurvxxxx
Pilfinkxxxx
Bokfinkx-x-
Grønnfinkxxxx
Stillits-x--
Grønnsisik-x-x
Bergirisk--xx
Gråsisikxx--
Grankorsnebb--xx
Dompap--x-
Snøspurv--x-
Gulspurv-x--
Sum49505251


Siste 5 på siden
Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst
Nyttårskryss på Haugalandet...
Årsmøte 28. januar 2016

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017
Sjøfugler i Karmøy 2016
Vern Vipa 2016
Nye rapporter fra Karmøy RG...


Utsira Fuglestasjon
Program bombeuka 2018
Innkalling årsmøte 2018
Rosenstær
Bombeuka 2017
Sitronerle

Nyheter fra NOF
Dine forslag er ønsket: Hvem...
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...