Siste nytt
Møter og turer
Høst 2023
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Møte 1. mars
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 08.03.2012 kl. 13:46

Denne kvelden hadde vi besøk av naturforvalteren i Karmøy, Peder Christiansen, som holdt et interessant foredrag om naturforvaltningen i kommunen. Vi fikk forståelse av at Karmøy kommune viser stort engasjement i miljøsaker, og Christiansen avsluttet sitt innlegg med forslag til hvordan vi i NOF kan være behjelpelige med innsamling av data.


DETTE KAN NOF BIDRA MED:

-------- Registrere hekking og legge inn data på artsobservasjoner. I år er spesielt VIPA i fokus, men også ÅKERRIKSA er viktig å kartlegge. Meld fra til naturforvalter hvis, og hvor, du hører den.

-------- Tipse om minkobservasjoner. På kommunens hjemmeside under «jegere» finnes telefonnr.og adresse til jegere i observasjonens nærmiljø.

-------- Melde fra om plassering av kraftlinjer som utgjør en fare over fugleområder. Observere og melde fra om døde fugler under linjene.

-------- Være obs på, og melde fra om,svartelistede planter (Tromsøpalme) og forvillede hageplanter som sprer seg, f.eks.Gyvel, Parkslirekne, Rosa rugosa.

-------- Delta på organisert lytting etter hubro. Det er ønskelig med minst 8 deltagere. Registreringen vil foregå i mars så snart været tillater. Se eget innlegg om dette.

Aktuelle nettsteder:
http://www.friskifriluft.no, http://www.miljøstatus.no


Siste 5 på siden
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Årsmøte og bombeuka 2023
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost

Nyheter fra BirdLife Norge
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...