Siste nytt
Møter og turer
Høst 2023
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Resultater Nyttårsrace 2012
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 09.01.2012 kl. 00:29 - Endret 09.01.2012 kl. 23:56

Her er resultatene for Nyttårsrace Haugalandet 2012!

Det var 7 lag med på Nyttårsrace 2012 og totalt 21 deltagere. Ved første telling ser det ut til at det er sett totalt 94 arter i dag. Dette er slett ikke verst på en dag å Haugalandet midtvinters!

Her er lageinndelingene:
1) Byguttene Jan Kåre Ness, Sverre Skjold, Finn Morten Jacobsen, Svein Jakobsen, Bjørn Ove Høyland
2) Team Tysvær Dag Fjeldstad, Jarl Skrunes, Einar Selvåg, Arne Årvik
3) Veabassene Arve Austneberg, Jan Rosberg, Erik Rosberg
4) Vatsdamene Reidun Marie Nygård, Anita Kristiansen
5) Folkedalene Stein Folkedal, Jørn Aarsvold Folkedal
6) Syreduoen Oskar Bjørnstad, Kari Foyn
7) Lag Sør Frank Steinkjellå, Geir Inge Høines, Even Wiik


Ut fra resultatene ser det ut som om vi kan kåre Veabassene som vinnere av Nyttårsrace 2012 med 64 arter! Disse hadde planleggingsmøte dagen før og gjorde tydligvis en god innsats. Men jeg vil gratulere alle lagene med en formidabel innsats på samlet 94 arter for denne dagen! Det var en smule mer enn hva jeg hadde trodd på forhånd.

Her er listen: 1
Norsk navnTotal1234567
-9462616441594454
Knoppsvanexxxxxxxx
Sangsvanexxxxxxxx
Sædgåsx--x--x-
Kortnebbgåsx----x-x
Tundragåsxx-x--x-
Grågåsxxxxxxxx
Kanadagåsxx-xxx--
Brunnakkex-x-x---
Stokkandxxxxxxxx
Taffelandxx-x--xx
Toppandxxxxxxxx
Bergandxx-x---x
Ærfuglxxxxxxxx
Praktærfuglxxx--x--
Havellexxxxxxxx
Svartandxxxxxx--
Sjøorrexxxxxx--
Kvinandxxxxxxxx
Silandxxxxxxxx
Laksandx-x-x---
Smålomxxxx-x-x
Storlomxx------
Islomxx-x-x--
Dvergdykkerxxx-xxxx
Gråstrupedykkerxxx-xx--
Horndykkerxxx-xx--
Havsulex--x----
Storskarvxxxxxxxx
Toppskarvxxxxxxxx
Gråhegrexxxxxxxx
Havørnxxx-xxxx
Hønsehaukx-x-----
Spurvehaukx----xx-
Musvåkx-x---x-
Fjellvåkx-x-----
Tårnfalkx--x----
Dvergfalkx--x----
Jaktfalkxx------
Vandrefalkxx-x---x
Vannriksexx-x-xxx
Sothønexx-x---x
Tjeldxx------
Fjæreplyttxx-x-x-x
Enkeltbekkasinxx------
Steinvenderxx-x-xxx
Hettemåkexxxxxxxx
Fiskemåkexxxxxxxx
Gråmåkexxxxxxxx
Grønlandsmåkexxxxxxxx
Polarmåkex-x--x--
Svartbakxxxxxxxx
Krykkjex--x--xx
Alkexxx--x--
Teistx-xx----
Alkekongexxx--x--
Byduexxxxxxxx
Tyrkerduex--x--x-
Flaggspettx-xx----
Trelerkex------x
Sanglerkexx-x----
Heipiplerkexxxx-x-x
Skjærpiplerkexxxx-xx-
Fossekallx----x--
Gjerdesmettxxxx-x-x
Rødstrupex-xxxxxx
Svarttrostxxxxxxxx
Gråtrostx-xx---x
Rødvingetrostxxxx-x--
Fuglekongexxxx-x-x
Løvmeisx-x--x--
Granmeisxxx-x---
Toppmeisx------x
Svartmeisx-xx-x-x
Blåmeisxxxxxxxx
Kjøttmeisxxxxxxxx
Spettmeisxxx-xxxx
Trekryperx------x
Varslerxxx-x-x-
Skjærexxxxxxxx
Kaiexxxxxxxx
Svartkråkex--x-x-x
Kråkexxxxxxxx
Ravnxxxx--xx
Stærxxxxxxxx
Gråspurvxxxxxxxx
Pilfinkxx-x-x-x
Bokfinkx-xx----
Bjørkefinkx--x----
Grønnfinkxxxxxxxx
Stillitsx----x--
Bergiriskx--x----
Grankorsnebbx--x--xx
Dompapx-x--x--
Gulspurvx-x-x---


Siste 5 på siden
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Årsmøte og bombeuka 2023
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost

Nyheter fra BirdLife Norge
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...