Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Resultater nyttårskryss 2011
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 02.01.2011 kl. 20:32 - Endret 03.01.2011 kl. 09:36

Fire lag stillte på startlinjen 2. januar 2011 og fire lag kom i mål. Hos de tre lagene som satset på å kjøre rundt på hotspots var det veldig jevnt i teten. Det var kun tre art i forskjell fra første til tresjeplass.

Lag Marie satset på å ta seg en spaserstur i stedet for å kjøre så mye, dermed ble artsutvalget noe begrenset, men 21 arter var ikke galt det heller. Lag Kari klarte 46 arter, lag Arve 47 og lag Dag hele 50 arter. Kampen i toppen kunne nesten ikke vært tettere, så her var det nok flaks som avgjorde hvem som vant (sa en som ikke takler å komme på tredjeplass).

Lagene er som følger:
Lag Marie: Marie Solberg, Bjørg Solberg (Fastlandskarmøy)
Lag Arve: Arve Austneberg, Jan Rosberg, Erik Brekkå Rosberg (Vedavågen til Kvilhaug)
Lag Kari: Kari Foyn, Oskar K. Bjørnstad (Skudenes til Åkra Over Burmavegen til Skudenes)
Lag Dag: Dag Fjeldstad, Jarl A. Skrunes, Josef, Arne Årvik (Tysvær og Bokn)

Her er er resultatene for nyttårskryss 2011.
MarieArveKariDag
1Knoppsvanex-xx
2Sangsvanex-xx
3Sædgås-xx-
4Grågås-xx-
5Brunnakke-xxx
6Stokkandxxxx
7Toppandxxxx
8Bergand-xx-
9Ærfuglxxxx
10Havellexxxx
11Svartand-xxx
12Sjøorre-x-x
13Kvinand-xxx
14Siland-xxx
15Smålom--x-
16Dvergdykker--xx
17Gråstrupedykker---x
18Horndykker-x--
19Storskarvxxxx
20Toppskarv-xxx
21Gråhegre-xxx
22Havørn---x
23Hønsehauk---x
24Spurvehauk---x
25Fjellvåk---x
26Kongeørn---x
27Vandrefalk-x-x
28Fjæreplytt--x-
29Storspove-x--
30Rødstilk-x--
31Steinvender-xx-
32Hettemåkex--x
33Fiskemåkexxxx
34Gråmåkexxxx
35Svartbakxxxx
36Teist-xx-
37Bydue-xxx
38Tyrkerdue--x-
39Sanglerke-x--
40Skjærpiplerke-xx-
41Fossekall-x--
42Rødstrupexxx-
43Svarttrostxxxx
44Gråtrost-x-x
45Rødvingetrost--x-
46Fuglekonge-x-x
47Granmeis---x
48Løvmeisx--x
49Svartmeis--xx
50Blåmeisxxxx
51Kjøttmeisxxxx
52Spettmeis---x
53Nøtteskrike--xx
54Skjærexxxx
55Kaie-xxx
56Kornkråke--x-
57Kråkexxxx
58Ravnxxxx
59Stær-xxx
60Gråspurv-xxx
61Pilfink-xx-
62Bokfinkxxxx
63Bjørkefink-xx-
64Grønnfinkxxxx
65Grønnsisik---x
66Gråsisik-xxx
67Brunsisik-x-x
68Dompap-x-x
69Gulspurv---x
Sum21474650


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Tusenvis av hunder slippes...
Unge fuglekikkere fra hele...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...