Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Musvåk sett i Bokn, Foto: Laila Folgerø
Musvåk sett i Bokn, Foto: Laila Folgerø
Resultater nyttårskryss 2024
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 14.01.2024 kl. 21:28 - Endret 15.01.2024 kl. 10:30

Søndag 14. januar 2024 fra kl 09.00 til 16.00 ble nyttårskryss utført på Haugalandet med 3 påmeldte lag. Det var et lite hyggelig vær med mye sludd, snø og reinbyger og temperaturer rundt 0 +/- noen grader etter hvor en var, og NV bris til frisk bris. Et lag meldte om at de traff godt på lokalitetene mellom bygene og hadde greit vær, et annet hadde det litt variabelt, mens det siste laget traff mer eller mindre på byger på de fleste lokalitetene de skulle på. Dermed ble sikt og observasjonsforhold veldig varierende for lagene.

De lagene som ble med i 2024 var:
Skarve Vea (SV): Arve Austneberg, Erik Brekkå Rosberg, Jan Brekkå Rosberg og Thomas Mørch.
Ringenes Herre & Dame: Dag L. Fjeldstad og Laila Folgerø.
OldBoys: Oskar K. Bjørnstad, Hans Inge Hansen og Terje Eljervik .

I år fortsatte vi bonusordningen som sa at en fikk bonuspoeng på følgende:
Arter som var i listen som kun deres lag hadde sett (19 poeng delt ut)
Arter som ikke var i listen som de rapporterte under veis (0 poeng delt ut)
Og vi innførte -30 minuspoeng for de som ikke rapporterte inn halvdagsresultater innen kl 11:40 og -30 poeng til de som ikke leverte xls skjema før kl 20.00 løpsdagen (0 minuspoeng delt ut)

De som da stakk av med totalseieren her var da Skarve Vea med 77 poeng! Gratulerer med seieren Arve Austneberg, Erik Brekkå Rosberg, Jan Brekkå Rosberg og Thomas Mørch! De hadde også vunnet uten bonuspoeng siden de hadde sett 68 arter, som er det nest høyeste antallet arter som et enkelt lag noen gang har registrert!
Ringenes Herre & Dame fikk 69 poeng.
OldBoys havnet da på en tredjeplass med 52 poeng.

Det ble sett totalt 81 arter, og 2 arter som vi ikke har hatt tidligere, isfugl og mandarinand.

OldBoys fikk tekniske problemer når de kom til Shell Bygnes. Der fant de ut at de var på felgen på venstre bakhjul. De prøvde å fylle opp, men luftstasjonen der var veldig dårlig. Etter en stund fant de ut at de forsøker å kjøre til Skudeneshavn, og fyller eventuelt på CircleK. De valgte Austevegen sørover, men fikk problemer når de nærmet seg Hillesland. Da var det nesten ikke luft igjen. Så de måtte kjøre omtrent direkte til CircleK for luftfylling. Etter noen runder i område og fyllinger underveis, fant de ut at lekasjetettningsskum måtte prøves. Det gjorde susen, og de kom seg velberget gjennom løpet. De tapte en del tid og lokaliteter på punkteringen, men det er tvilsomt at det hadde hjulpet så veldig mye på resultatet. Bedre lykke neste år!

Her er oversikt over arter som ble sett og hvilket lag som så hva:

Nyttårskryss 2024

Norsk navnOBRDHSVTotalt
Totalt50596880
Knoppsvanexxx3
Sangsvanexxx3
Grågåsxx2
Brunnakkexxx3
Stokkandxxx3
Stjertandx1
Toppandxxx3
Ærfuglxxx3
Havellexxx3
Svartandxxx3
Sjøorrexxx3
Kvinandxxx3
Silandxxx3
Smålomx1
Storlomx1
Islomxx2
Dvergdykkerxxx3
Gråstrupedykkerxxx3
Horndykkerxxx3
Storskarvxxx3
Toppskarvxxx3
Gråhegrexxx3
Havørnxx2
Hønsehaukxx2
Spurvehaukx1
Musvåkxx2
Fjellvåkxx2
Tårnfalkx1
Vannriksex1
Sivhønex1
Fjæreplyttxx2
Rugdex1
Storspovexx2
Steinvenderxx2
Hettemåkex1
Fiskemåkexxx3
Gråmåkexxx3
Polarmåkexx2
Svartbakxxx3
Lomvix1
Alkexx2
Teistxx2
Alkekongex1
Byduexxx3
Ringduexx2
Tyrkerduex1
Flaggspettx1
Skjærpiplerkexxx3
Fossekallxx2
Gjerdesmettxx2
Rødstrupexxx3
Svarttrostxxx3
Gråtrostxxx3
Rødvingetrostxxx3
Fuglekongex1
Løvmeisxxx3
Granmeisxx2
Svartmeisxxx3
Blåmeisxxx3
Kjøttmeisxxx3
Spettmeisxx2
Trekryperx1
Skjærexxx3
Kaiexxx3
Svartkråkexx2
Kråkexxx3
Ravnxx2
Stærxxx3
Gråspurvxxx3
Pilfinkxx2
Bokfinkxx2
Bjørkefinkx1
Grønnfinkxxx3
Stillitsxxx3
Grønnsisikxx2
Grankorsnebbx1
Dompapx1
Kjernebiterx1
Gulspurvx1
Mandarinandx1
Isfuglx1
Norsk navnOBRDHSVTotalt
Totalt50596881

Litt historikk
En liten oversikt over resultater hvert år fra og med 2012.
ÅrSum arterAnt vinner Ant lag
201275646
201394647
201474524
201577624
201683623
201782584
201876593
201978666
202086685
2021Korona
2022Korona
202382703
202381683

Og her har dere de totalrestulatene for hvert år siden 2011:
Årstall201120122013201420152016201720182019202020232024Antall år
689475747783827678868380135
Knoppsvanexxxxxxxxxxxx12
Sangsvanexxxxxxxxxxxx12
Sædgåsxx---xxxx-x-7
Kortnebbgås-x--x-x--x--4
Tundragås-xx--xxx--x-6
Grågåsxxx-xxxx-xxx10
Kanadagås-x---x------2
Hvitkinngås-----xx-----2
Ringgås----------x-1
Brunnakkexx--xxxxxxxx10
Krikkand--x-xxxxxxx-8
Stokkandxxxxxxxxxxxx12
Stjertand-----x-----x2
Taffeland-x----------1
Toppandxxxxxxxxxxxx12
Bergandxxxxx-x-x-x-8
Ærfuglxxxxxxxxxxxx12
Praktærfugl-xxx--------3
Havellexxxxxxxxxxxx12
Svartandxxxxxxxxxxxx12
Sjøorrexxxxxxxxxxxx12
Kvinandxxxxxxxxxxxx12
Lappfiskand----x---xx--3
Silandxxxxxxxxxxxx12
Laksand-xx-xxxxxx--8
Smålomxx-xx-xxxxxx10
Storlom-x----x-x-xx5
Islom-xxx-xxxxxxx10
Dvergdykkerxxxxxxxxxxxx12
Toppdykker--x---------1
Gråstrupedykker-xxxxxxxxxxx11
Horndykkerxxxxxxxxxxxx12
Havsule-x---x------2
Storskarvxxxxxxxxxxxx12
Toppskarvxxxxxxxxxxxx12
Gråhegrexxxxxxxxxxxx12
Havørnxxxxxxxxxxxx12
Hønsehaukxxx----xxx-x7
Spurvehaukxxxxxxx-x-xx10
Musvåk-xx--x--xxxx7
Fjellvåkxx--xx---xxx7
Kongeørnx----xx--x--4
Tårnfalk-xx-x-x--xxx7
Dvergfalk-x----------1
Jaktfalk-x----------1
Vandrefalkxxxx-x--x-x-7
Vannrikse-xx--xx-xxxx8
Sivhøne----xxx--xxx6
Sothøne-xxx-x----x-5
Tjeld-xx-x---x---4
Heilo----x-------1
Vipe----xx------2
Fjæreplyttxxx-x----xxx7
Myrsnipe-------x----1
Enkeltbekkasin-x-xxx-xx---6
Rugde--x--x-x---x4
Lappspove-----x------1
Storspovex-xx-xxxxxxx10
Rødstilkx--------x--2
Steinvenderxxxxxxxxxxxx12
Hettemåkexxxxx-x---xx8
Fiskemåkexxxxxxxxxxxx12
Gråmåkexxxxxxxxxxxx12
Grønlandsmåke-x-xx-x-xx--6
Polarmåke-x----x--x-x4
Svartbakxxxxxxxxxxxx12
Krykkje-x----------1
Lomvi-----x-x---x3
Alke-xx-------xx4
Teistxxxx-xxxxxxx11
Alkekonge-xxxxx---x-x7
Byduexxxxxxxxxxxx12
Ringdue-----xx-x-xx5
Tyrkerduexxxxxxxxxxxx12
Haukugle--x---x--xx-4
Kattugle--------x---1
Gråspett-----x---x--2
Grønnspett----------x-1
Flaggspett-xxx---xx-xx7
Trelerke-x----------1
Sanglerkexx-xxx-x----6
Heipiplerke-x-xxxx-----5
Skjærpiplerkexxxxxxxxxxxx12
Vintererle---------x--1
Sidensvans---------x--1
Fossekallxxxx-xxxxx-x10
Gjerdesmett-xxxxxxxxxxx11
Jernspurv------x-----1
Rødstrupexxxxxxxxxxxx12
Svartrødstjert----x--x----2
Svartstrupe-----xxx----3
Svarttrostxxxxxxxxxxxx12
Gråtrostxxxxxxxxxxxx12
Rødvingetrostxx-xxxxxxxxx11
Munk---x--------1
Fuglekongexxxxxxxxxxxx12
Stjertmeis---x---x-x--3
Løvmeisxxxxxxxxxxxx12
Granmeisxx-xx-xxxxxx10
Toppmeis-xx-x-x-xxx-7
Svartmeisxxxxxxxxxxxx12
Blåmeisxxxxxxxxxxxx12
Kjøttmeisxxxxxxxxxxxx12
Spettmeisxxxxxxxxxxxx12
Trekryper-x-xxx-xx-xx8
Varsler-xx---x-xx--5
Nøtteskrikex---x--xxx--5
Skjærexxxxxxxxxxxx12
Kaiexxxxxxxxxxxx12
Kornkråkex------x--x-3
Svartkråke-xxxx-xxxx-x9
Kråkexxxxxxxxxxxx12
Ravnxxxxxxxxxxxx12
Stærxxxxxxxxxxxx12
Gråspurvxxxxxxxxxxxx12
Pilfinkxxxxxxxxxxxx12
Bokfinkxxxxxxxxxxxx12
Bjørkefinkxx---x-x-xxx7
Grønnfinkxxxxxxxxxxxx12
Stillits-xxxxx--xxxx9
Grønnsisikx--x-xx-xxxx8
Bergirisk-xxx--------3
Brunsisikx-----------1
Gråsisikx--x--xx-x--5
Båndkorsnebb---------x--1
Grankorsnebb-x-x--x-xxxx7
Furukorsnebb-------x----1
Dompapxxxxxxxxxxxx12
Kjernebiter-------x--xx3
Snøspurv---xx-x-----3
Gulspurvxx-xxxxxxxxx11
Sivspurv---------x--1
Polarsvømmesnipe----x-------1
Mandarinand-----------x1
Isfugl-----------x1
Årstall201120122013201420152016201720182019202020232024Antall år
689475747783827678868380135


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...