Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail


Resultater nyttårskryss 2023
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 15.01.2023 kl. 22:14 - Endret 16.01.2023 kl. 08:03

Søndag 15. januar 2023 fra kl 09.00 til 16.00 ble nyttårskryss utført på Haugalandet med 3 påmeldte lag. Det var en mild dag med temperaturer på plussiden. Det var litt variabel vind med stille fra morgenen av, og litt god bris utover dagen. Det kom noen byger i løpet av dagen. Her får du se resultatene for 2023, også sammenligninger med tidligere år.

De lagene som ble med i 2023 var:
Skarve Vea (SV): Arve Austneberg, Erik Brekkå Rosberg og Thomas Mørch.
HC-Laget (HC): Oskar K. Bjørnstad, Dag L. Fjeldstad (med brukket fot) og Laila Folgerø.
Men in Black (MIB): Jarl. A. Skrunes, Einar Selvåg, Odd Einar Svendsen og Jan Kåre Ness.

I år fortsatte vi bonusordningen som sa at en fikk bonuspoeng på følgende:
Arter som var i listen som kun deres lag hadde sett (15 poeng delt ut)
Arter som ikke var i listen som de rapporterte under veis (1 poeng delt ut ringgås, underarten nigricans)
For rapportering av halvdagsresultater innen kl 11:40 (3 poeng delt ut)
Innsending av xls skjema før kl 20.00 løpsdagen (3 poeng delt ut)

De som da stakk av med totalseieren her var da Skarve Vea med 81 poeng! Gratulerer med seieren Arve Austneberg, Erik Brekkå Rosberg og Thomas Mørch! De hadde også vunnet uten bonuspoeng siden de hadde sett 70 arter, som er det høyeste antallet arter som et enkelt lag noen gang har registrert!
Men in Black rykket opp til 2 plass med bonuspoeng (71 poeng (63 arter)).
HC-Laget havnet da på en tredjeplass (68 poeng (64 arter)).

Her er oversikt over arter som ble sett og hvilket lag som så hva:

Nyttårskryss 2023

Norsk navnSVMIBHCTotalt
Totalt70636482
Knoppsvanexxx3
Sangsvanexxx3
Tundrasædgåsx-x2
Tundragåsxx-2
Grågåsxxx3
Ringgåsxxx3
Brunnakkexxx3
Krikkandxxx3
Stokkandxxx3
Toppandxxx3
Bergandxx-2
Ærfuglxxx3
Havellexxx3
Svartandxxx3
Sjøorrexxx3
Kvinandxxx3
Silandxxx3
Smålomxx-2
Storlomx--1
Islomxxx3
Dvergdykkerxxx3
Gråstrupedykkerxxx3
Horndykkerxxx3
Storskarvxxx3
Toppskarvxxx3
Gråhegrexxx3
Havørnxxx3
Spurvehaukx-x2
Musvåkxxx3
Fjellvåkx--1
Tårnfalk-x-1
Vandrefalkxxx3
Vannriksex--1
Sivhønex-x2
Sothønex-x2
Fjæreplyttxxx3
Storspove-xx2
Steinvenderxxx3
Hettemåkex--1
Fiskemåkexxx3
Gråmåkexxx3
Svartbakxxx3
Alkex-x2
Teistx--1
Byduexxx3
Ringdue-xx2
Tyrkerduex-x2
Haukuglex-x2
Grønnspett-x-1
Flaggspettx-x2
Skjærpiplerkexx-2
Gjerdesmettx-x2
Rødstrupexx-2
Svarttrostxxx3
Gråtrostxxx3
Rødvingetrost-xx2
Fuglekonge-xx2
Løvmeisxxx3
Granmeisxxx3
Toppmeis-x-1
Svartmeisxxx3
Blåmeisxxx3
Kjøttmeisxxx3
Spettmeisxxx3
Trekryperx--1
Skjærexxx3
Kaiexxx3
Kornkråke--x1
Kråkexxx3
Ravnxxx3
Stærxxx3
Gråspurvxxx3
Pilfinkxxx3
Bokfinkxxx3
Bjørkefinkx-x2
Grønnfinkxxx3
Stillitsxxx3
Grønnsisikx--1
Grankorsnebb-x-1
Dompap--x1
Kjernebiter-x-1
Gulspurv-x-1
Totalt70636482

Litt historikk
En liten oversikt over resultater hvert år fra og med 2012.
ÅrSum arterAnt vinner Ant lag
201275646
201394647
201474524
201577624
201683623
201782584
201876593
201978666
202086685
2021Korona
2022Korona
202382703

Og her har dere de totalrestulatene for hvert år siden 2011:
Årstall20112012201320142015201620172018201920202023Totalt
6894757477838276788682133
Knoppsvanexxxxxxxxxxx11
Sangsvanexxxxxxxxxxx11
Sædgåsxx---xxxx-x7
Kortnebbgås-x--x-x--x-4
Tundragås-xx--xxx--x6
Grågåsxxx-xxxx-xx9
Kanadagås-x---x-----2
Hvitkinngås-----xx----2
Ringgås----------x1
Brunnakkexx--xxxxxxx9
Krikkand--x-xxxxxxx8
Stokkandxxxxxxxxxxx11
Stjertand-----x-----1
Taffeland-x---------1
Toppandxxxxxxxxxxx11
Bergandxxxxx-x-x-x8
Ærfuglxxxxxxxxxxx11
Praktærfugl-xxx-------3
Havellexxxxxxxxxxx11
Svartandxxxxxxxxxxx11
Sjøorrexxxxxxxxxxx11
Kvinandxxxxxxxxxxx11
Lappfiskand----x---xx-3
Silandxxxxxxxxxxx11
Laksand-xx-xxxxxx-8
Smålomxx-xx-xxxxx9
Storlom-x----x-x-x4
Islom-xxx-xxxxxx9
Dvergdykkerxxxxxxxxxxx11
Toppdykker--x--------1
Gråstrupedykker-xxxxxxxxxx10
Horndykkerxxxxxxxxxxx11
Havsule-x---x-----2
Storskarvxxxxxxxxxxx11
Toppskarvxxxxxxxxxxx11
Gråhegrexxxxxxxxxxx11
Havørnxxxxxxxxxxx11
Hønsehaukxxx----xxx-6
Spurvehaukxxxxxxx-x-x9
Musvåk-xx--x--xxx6
Fjellvåkxx--xx---xx6
Kongeørnx----xx--x-4
Tårnfalk-xx-x-x--xx6
Dvergfalk-x---------1
Jaktfalk-x---------1
Vandrefalkxxxx-x--x-x7
Vannrikse-xx--xx-xxx7
Sivhøne----xxx--xx5
Sothøne-xxx-x----x5
Tjeld-xx-x---x--4
Heilo----x------1
Vipe----xx-----2
Fjæreplyttxxx-x----xx6
Myrsnipe-------x---1
Enkeltbekkasin-x-xxx-xx--6
Rugde--x--x-x---3
Lappspove-----x-----1
Storspovex-xx-xxxxxx9
Rødstilkx--------x-2
Steinvenderxxxxxxxxxxx11
Hettemåkexxxxx-x---x7
Fiskemåkexxxxxxxxxxx11
Gråmåkexxxxxxxxxxx11
Grønlandsmåke-x-xx-x-xx-6
Polarmåke-x----x--x-3
Svartbakxxxxxxxxxxx11
Krykkje-x---------1
Lomvi-----x-x---2
Alke-xx-------x3
Teistxxxx-xxxxxx10
Alkekonge-xxxxx---x-6
Byduexxxxxxxxxxx11
Ringdue-----xx-x-x4
Tyrkerduexxxxxxxxxxx11
Haukugle--x---x--xx4
Kattugle--------x--1
Gråspett-----x---x-2
Grønnspett----------x1
Flaggspett-xxx---xx-x6
Trelerke-x---------1
Sanglerkexx-xxx-x---6
Heipiplerke-x-xxxx----5
Skjærpiplerkexxxxxxxxxxx11
Vintererle---------x-1
Sidensvans---------x-1
Fossekallxxxx-xxxxx-9
Gjerdesmett-xxxxxxxxxx10
Jernspurv------x----1
Rødstrupexxxxxxxxxxx11
Svartrødstjert----x--x---2
Svartstrupe-----xxx---3
Svarttrostxxxxxxxxxxx11
Gråtrostxxxxxxxxxxx11
Rødvingetrostxx-xxxxxxxx10
Munk---x-------1
Fuglekongexxxxxxxxxxx11
Stjertmeis---x---x-x-3
Løvmeisxxxxxxxxxxx11
Granmeisxx-xx-xxxxx9
Toppmeis-xx-x-x-xxx7
Svartmeisxxxxxxxxxxx11
Blåmeisxxxxxxxxxxx11
Kjøttmeisxxxxxxxxxxx11
Spettmeisxxxxxxxxxxx11
Trekryper-x-xxx-xx-x7
Varsler-xx---x-xx-5
Nøtteskrikex---x--xxx-5
Skjærexxxxxxxxxxx11
Kaiexxxxxxxxxxx11
Kornkråkex------x--x3
Svartkråke-xxxx-xxxx-8
Kråkexxxxxxxxxxx11
Ravnxxxxxxxxxxx11
Stærxxxxxxxxxxx11
Gråspurvxxxxxxxxxxx11
Pilfinkxxxxxxxxxxx11
Bokfinkxxxxxxxxxxx11
Bjørkefinkxx---x-x-xx6
Grønnfinkxxxxxxxxxxx11
Stillits-xxxxx--xxx8
Grønnsisikx--x-xx-xxx7
Bergirisk-xxx-------3
Brunsisikx----------1
Gråsisikx--x--xx-x-5
Båndkorsnebb---------x-1
Grankorsnebb-x-x--x-xxx6
Furukorsnebb-------x---1
Dompapxxxxxxxxxxx11
Kjernebiter-------x--x2
Snøspurv---xx-x----3
Gulspurvxx-xxxxxxxx10
Sivspurv---------x-1
Polarsvømmesnipe----x------1
Årstall20112012201320142015201620172018201920202023Totalt
6894757477838276788682133


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...