Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Resultater Nyttårskryss 2018 og 2017
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 14.01.2018 kl. 23:00 - Endret 14.01.2018 kl. 23:10

Søndag 14. januar 2018 fra kl 09.00 til 16.00 ble nyttårskryss utført på Haugalandet med 4 påmeldte lag. Det ble en heftig dag med over 20m/s vind fra Sø og 2 kalde grader i luften. Dette resulterte i at et lag trakk seg pga for mye vind. Men de tøffeste holdt ut og fikk en tross alt minnerik dag. Totalt antall fullførende deltagere ble 10 og de fikk til sammen sett 76 arter. Nederst er resultatene for 2017 som ikke før er publisert.

De lagene som fullførte og resultater for 2018 var:
Skarve Vea (SV) (59 arter): Arve Austneberg, Erik Brekkå Rosberg, Jan Rosberg og Thomas Mørch.
Karmøy Eliteteam (KE) (55 arter): Oskar K. Bjørnstad, Hans Inge Hansen og Even Wiik.
Dream Team (DT) (54 arter): Jarl. A. Skrunes, Dag L. Fjeldstad og Odd Einar Svendsen.

Som dere ser så var det Svarve Vea som stakk av med seieren med 59 arter med Karmøy Eliteteam på andreplass (55 arter) og Dream Team på en god tredje plass (54 arter). Lagene på 2. og 3. plass klaget fælt over at sikre arter plutselig ikke var sikre. De manglet helt sikre arter som steinvender, teist, bokfink, grønnfink og bjørkefink. Helt utrolig å ikke se de artene. Men slik er det nå.

Totalt ble det sett 76 arter. 21 arter ble sett kun av et lag. Her er en oversikt over disse arten og hvilket lag som så de: smålom DT, havørn KE, hønsehauk DT, myrsnipe DT, rugde SV, storspove DT, steinvender SV, lomvi SV, teist SV, flaggspett SV, svartrødstjert SV, stjertmeis KE, granmeis DT, trekryper DT, svartkråke SV, bokfink SV, bjørkefink SV, grønnfink SV, gråsisik KE, furukorsnebb KE, kjernebiter SV

Litt historikk
En liten oversikt over resultater hvert år fra og med 2012.
ÅrSum arterAnt vinner Ant lag
201275646
201394647
201474524
201577624
201683623
201782584
201876593

Her er resultatet:

Nyttåkryss 2018

ArtSVDTKE
Sum = 76595455
Knoppsvanexxx
Sangsvanexxx
Sædgåsx-x
Tundragåsx--
Grågåsxxx
Brunnakke-xx
Krikkandx--
Stokkandxxx
Toppandxxx
Ærfuglxxx
Havellexxx
Svartandxxx
Sjøorrexxx
Kvinandxxx
Silandxxx
Laksand-xx
Smålom-x-
Islomx-x
Dvergdykkerxxx
Gråstrupedykker-xx
Horndykkerxxx
Storskarvxxx
Toppskarvxxx
Gråhegrexxx
Havørn--x
Hønsehauk-x-
Myrsnipe-x-
Enkeltbekkasinx-x
Rugdex--
Storspove-x-
Steinvenderx--
Fiskemåkexxx
Gråmåkexxx
Svartbakxxx
Lomvix--
Teistx--
Byduexxx
Tyrkerduexx-
Flaggspettx--
Sanglerke-xx
Skjærpiplerkexxx
Fossekallx-x
Gjerdesmettxxx
Rødstrupexxx
Svartrødstjertx--
Svartstrupexxx
Svarttrostxxx
Gråtrostxxx
Rødvingetrostxxx
Fuglekongexxx
Stjertmeis--x
Løvmeisxxx
Granmeis-x-
Svartmeis-xx
Blåmeisxxx
Kjøttmeisxxx
Spettmeisxxx
Trekryper-x-
Nøtteskrikexx-
Skjærexxx
Kaiexxx
Kornkråkexxx
Svartkråkex--
Kråkexxx
Ravn-xx
Stærxxx
Gråspurvxxx
Pilfinkxxx
Bokfinkx--
Bjørkefinkx--
Grønnfinkx--
Gråsisik--x
Furukorsnebb--x
Dompapx-x
Kjernebiterx--
Gulspurv-xx


Resultatet for 2017 kommer her:
Teamene er grunnleggende de samme som 2018 med litt annet mannskap (jeg husker ikke helt sammensetningen i lagene nå derfor tar jeg ikke det med). I tillegg er Team Skår (TS) som er Stein Folkedal og Morten Skår.

Nyttåkryss 2017

ArtTSSVDTKE
Sum = 8258585754
Knoppsvanexxxx
Sangsvanex-xx
Sædgåsx---
Kortnebbgåsx---
Tundragåsx--x
Grågåsx---
Hvitkinngåsxx--
Brunnakkex-xx
Krikkandx--x
Stokkandxxxx
Toppandxxxx
Bergand-xxx
Ærfuglxxxx
Havellexxxx
Svartand-xxx
Sjøorrexxxx
Kvinandxxxx
Silandxxxx
Laksandx---
Smålomx-x-
Storlom---x
Islomxxx-
Dvergdykkerxxx-
Gråstrupedykkerxxxx
Horndykkerxxxx
Storskarvxxxx
Toppskarvxxxx
Gråhegrexxxx
Havørnx---
Spurvehauk-x--
Kongeørn--x-
Tårnfalk--x-
Vannrikse--xx
Sivhønex-xx
Storspove-x-x
Steinvender-xxx
Hettemåkex-x-
Fiskemåkexxxx
Gråmåkexxxx
Grønlandsmåkex--x
Polarmåke-xx-
Svartbakxxxx
Teist-xxx
Byduexxxx
Ringduex---
Tyrkerduexxxx
Haukuglex---
Heipiplerke-xx-
Skjærpiplerkexxxx
Fossekall--xx
Gjerdesmettxxxx
Jernspurv-x--
Rødstrupexxxx
Svartstrupe-x--
Svarttrostxxxx
Gråtrostxxxx
Rødvingetrostxx-x
Fuglekongexxxx
Løvmeisxxxx
Granmeis-xx-
Toppmeis--x-
Svartmeisxxxx
Blåmeisxxxx
Kjøttmeisxxxx
Spettmeisxx-x
Varsler--x-
Skjærexxxx
Kaiexxxx
Svartkråkexx--
Kråkexxxx
Ravn-xx-
Stærxxxx
Gråspurvxxxx
Pilfink-xxx
Bokfink-x-x
Grønnfinkxx-x
Grønnsisikx-x-
Gråsisik-x--
Grankorsnebb-x-x
Dompapx---
Snøspurv-x-x
Gulspurvxxx-


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...