Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Kanskje silkehegren blir den eksklusive arten på nyttårskryss 2018?
Kanskje silkehegren blir den eksklusive arten på nyttårskryss 2018?
Nyttårskryss på Haugalandet 2018
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 01.01.2018 kl. 19:47 - Endret 01.01.2018 kl. 20:03

Bli med på nyttårskryss på Haugalandet søndag 14. januar 2018!

Reglene er som følger:
- Det stilles med lag med minst 2 personer og max 5 personer i hver bil/lag.
- Et lag kan kjøre i flere biler, men de må være samlet hele tiden for å regnes som et lag.
- Ett lag må holde sammen hele perioden og alle må være samlet for at observasjoner skal være godkjent.
- Lagene starter tidligst kl 09 og avslutter senest kl 16 eller når første mann forlater laget.
- Lagene kan starte og slutte akkurat hvor de selv ønsker, men vi holder oss på Haugalandet. Om noen vil stille med et lag på Utsira er det fullt mulig.
- Alle lag må meldes inn til Oskar på mobil 911 80 252 med medlemmer, startsted og lagnavn senest kl 10 den 14. januar.
- Alle lag må fylle ut skjema med observasjoner Nyttårsrace_skjema.xls .
- For å få godkjent en art må minst 2 eller halvparten av medlemmene i laget ha sett fuglen.
- Før kl 18 den 14. januar må laget ha rapportert inn til Oskar på mobil 911 80 252 antall registrerte arter.
- Alle lag må sende inn artsoversikt til Oskar på mail kontor@fugler.net så snart som muligexcel skjema, eller på mail / SMS i samme rekkefølge som på skjemaene nedenfor (helst i løpet av søndag 14. januar, men senest i løpet av 15. januar).

Feltskjema for registreringer laster du ned her: Nyttårsrace.pdf.
Registreringsskjema som skal sendes inn til kontor@fugler.net laster du ned ved å høyreklikke på denne linken og velge "lagre mål som" (oppdatert skjema): Nyttårsrace_skjema.xls.

Det er ønskelig at en registrerer alt en ser, eller hvert fall de mest uvanlige observasjonene, på http://www.artsobservasjoner.no/fugler.

Spørsmål kan rettes til Oskar på kontor@fugler.net eller mobil 911 80 252.

Lykke til!


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...