Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Tåke
Tåke
Slik som dette var været på det meste av turen.
Nyttårskryss 2013 - Resultater
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 06.01.2013 kl. 23:28 - Endret 06.01.2013 kl. 23:42

Gråhegre
Gråhegre
I Tysvær traff vi på denne krabaten, også kallt Tysværbu.

Gråhegre
Gråhegre
Ikke lett med actionbilder med så dårlige lysforhold.

Gråhegre
Gråhegre
Til slutt ble den litt lei av alle Karmøybuene og fløy litt lenger ut.

Da er resultatet for Nyttårskryss/Birdrace Haugalandet 2013 klart!

5 lag stillte til start med 14 deltagere. Et lag måtte melde avbud i siste liten på grunn av jobboppdrag. Der var generelt mindre fugler å se i år. En av grunnene til dette kan kanskje legges på tåken som lå som et klamt teppe over hele Haugalandet denne dagen (6. januar).

Her er lagene:
1) Team KOS Kari Foyn, Oskar Kenneth Bjørnstad, Sindre Stonghaugen
2) Team Tysvær: Dag Fjeldstad, Jarl Skrunes, Einar Selvåg, Odd Einar Svendsen
3) Team Vea: Arve Austneberg, Jan Rosberg, Erik Rosberg
4) Team Sør: Frank Steinkjellå, Geir Inge Høines
5) Team Folkedal: Stein Folkedal, Jørn Aarsvold Folkedal

I år som i fjor var det Team Vea som vant. De hadde en godt planlagt rute som de fuglte og gjorde en strålende jobb med å sanke arter. Vi har alle sammen litt å lære av dem til neste år.

Ut fra resultatene kan en se at i år ble det sett totalt 75 arter mot 94 i fjor. Dette er en reduksjon på 20% i forhold til i fjor. Snittet i år er på 44,6 mot 55,17 i fjor. En nedgang på 19%.

I år hadde vi 5 nye arter (krikkand, toppdykker, rugde, storspove og haukugle) og vi manglet 23 arter som vi hadde i fjor (sædgås, kortnebbgås, kanadagås, brunnakke, taffeland, smålom, storlom, havsule, fjellvåk, dvergfalk, jaktfalk, enkeltbekkasin, grønlandsmåke, polarmåke, krykkje, trelerke, sanglerke, heipiplerke, rødvingetrost, granmeis, trekryper, bjørkefink, grankorsnebb og gulspurv).

Resultatlisten med fjorårets total bakerst:
NrNorsk navn12345Total 2013Total 2012
1Knoppsvanexxxxxxx
2Sangsvanexx---xx
3Sædgås------x
4Kortnebbgås------x
5Tundragås--xx-xx
6Grågåsx-xxxxx
7Kanadagås------x
8Brunnakke------x
9Krikkandx----x-
10Stokkandxxxxxxx
11Taffeland------x
12Toppandxxxxxxx
13Bergandx-xxxxx
14Ærfuglxxxxxxx
15Praktærfuglxx---xx
16Havellexxxxxxx
17Svartandxxxxxxx
18Sjøorrexxxxxxx
19Kvinandxxxxxxx
20Silandxxxxxxx
21Laksandx-xx-xx
22Smålom------x
23Storlom------x
24Islom-x---xx
25Dvergdykkerxxxxxxx
26Toppdykker-x---x-
27Gråstrupedykkerxxx--xx
28Horndykkerx-x--xx
29Havsule------x
30Storskarvxxxxxxx
31Toppskarvxxxxxxx
32Gråhegrexxxxxxx
33Havørn-x-xxxx
34Hønsehauk-x---xx
35Spurvehauk--x-xxx
36Musvåk--x-xxx
37Fjellvåk------x
38Tårnfalk-x---xx
39Dvergfalk------x
40Jaktfalk------x
41Vandrefalk--xx-xx
42Vannrikse--x--xx
43Sothøne--xx-xx
44Tjeld----xxx
45Fjæreplytt----xxx
46Enkeltbekkasin------x
47Rugde----xx-
48Storspovexxx-xx-
49Steinvender--x--xx
50Hettemåke-x---xx
51Fiskemåkexxxxxxx
52Gråmåkexxxxxxx
53Grønlandsmåke------x
54Polarmåke------x
55Svartbakxxxxxxx
56Krykkje------x
57Alke--x-xxx
58Teist--x--xx
59Alkekongexxxx-xx
60Bydue--xxxxx
61Tyrkerdue--x-xxx
62Haukugle--x--x-
63Flaggspett--x--xx
64Trelerke------x
65Sanglerke------x
66Heipiplerke------x
67Skjærpiplerke--xx-xx
68Fossekall--x-xxx
69Gjerdesmett-xxxxxx
70Rødstrupexxx-xxx
71Svarttrostxxxxxxx
72Gråtrost-xxx-xx
73Rødvingetrost------x
74Fuglekonge--x-xxx
75Løvmeis-x---xx
76Granmeis------x
77Toppmeis----xxx
78Svartmeisx--xxxx
79Blåmeisxxxxxxx
80Kjøttmeisxxxxxxx
81Spettmeis-x---xx
82Trekryper------x
83Varsler-xx--xx
84Skjærexxxxxxx
85Kaiexxxxxxx
86Svartkråke--x--xx
87Kråkexxxxxxx
88Ravn-xxxxxx
89Stærxxxxxxx
90Gråspurvxxxxxxx
91Pilfinkx-xx-xx
92Bokfink--x--xx
93Bjørkefink------x
94Grønnfink-xxxxxx
95Stillits---x-xx
96Bergirisk---x-xx
97Grankorsnebb------x
98Dompap--x--xx
99Gulspurv------x
Sum37435742447594


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...